Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE:s veckobrev v.28

Trots semestertider fortsätter störningar och angrepp mot it-system. I veckans nyhetsbrev finns artiklar om allt från dataläckor till utpressningsvirus och överbelastningsattacker. Dessutom har det i veckan varit patchtisdag.

Trevlig helg önskar CERT-SE!

Nyheter i veckan

PQC Standardization Process: Announcing Four Candidates to be Standardized, Plus Fourth Round Candidates (5 jul)
https://csrc.nist.gov/news/2022/pqc-candidates-to-be-standardized-and-round-4

From Follina to Rozena – Leveraging Discord to Distribute a Backdoor (6 jul)
https://www.fortinet.com/blog/threat-research/follina-rozena-leveraging-discord-to-distribute-a-backdoor

New 0mega ransomware targets businesses in double-extortion attacks (8 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-0mega-ransomware-targets-businesses-in-double-extortion-attacks/

French telecom company La Poste Mobile struggling to recover from ransomware attack (8 jul)
https://therecord.media/french-telecom-company-la-poste-mobile-struggling-to-recover-from-ransomware-attack/

Rogers says services mostly restored after daylong outage left millions offline (8 jul)
https://www.cbc.ca/news/business/rogers-outage-cell-mobile-wifi-1.6514373

Mangatoon data breach exposes data from 23 million accounts (9 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mangatoon-data-breach-exposes-data-from-23-million-accounts/

Microsoft says decision to unblock Office macros is temporary (11 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-says-decision-to-unblock-office-macros-is-temporary/

ECB Says Lagarde Was Targeted in Cyber Attack, No Data Stolen (12 jul)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-12/ecb-says-lagarde-was-targeted-in-cyber-attack-no-data-stolen

Lithuanian Energy Firm Disrupted by DDOS Attack (12 jul)
https://www.infosecurity-magazine.com/news/lithuanian-energy-ddos-attack/

Rise in Qakbot attacks traced to evolving threat techniques (12 jul)
https://www.zscaler.com/blogs/security-research/rise-qakbot-attacks-traced-evolving-threat-techniques

From cookie theft to BEC: Attackers use AiTM phishing sites as entry point to further financial fraud (12 jul)
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/12/from-cookie-theft-to-bec-attackers-use-aitm-phishing-sites-as-entry-point-to-further-financial-fraud/

India Calls for Stricter Actions Against Cybercriminals (12 jul)
https://www.bankinfosecurity.com/india-calls-for-stricter-actions-against-cybercriminals-a-19552

Microsoft open sources Salus software bill of materials (SBOM) generation tool (12 jul)
https://devblogs.microsoft.com/engineering-at-microsoft/microsoft-open-sources-salus-software-bill-of-materials-sbom-generation-tool/

ICS Patch Tuesday: Siemens, Schneider Electric Address 59 Vulnerabilities (12 jul)
https://www.securityweek.com/ics-patch-tuesday-siemens-schneider-electric-address-59-vulnerabilities
..
Siemens Security Advisories
https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html?d=2022-07#SecurityPublications

Elden Ring gaming giant Bandai Namco says hackers may have stolen customer data (13 jul)
https://techcrunch.com/2022/07/13/bandai-namco-data-stolen/

New Android malware on Google Play installed 3 million times (13 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-android-malware-on-google-play-installed-3-million-times/

Android security: How this new malware has become a top smartphone threat (13 jul)
https://www.zdnet.com/article/android-security-how-this-new-malware-has-become-a-top-smartphone-threat

New Lilith ransomware emerges with extortion site, lists first victim (13 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-lilith-ransomware-emerges-with-extortion-site-lists-first-victim/

Misstänkt dataintrång har polisanmälts (14 jul)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/juli/misstankt-dataintrang-har-polisanmalts/

Mantis botnet behind the record-breaking DDoS attack in June (14 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mantis-botnet-behind-the-record-breaking-ddos-attack-in-june/

Översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (14 jul)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/oversyn-av-lagen-om-signalspaning-i-forsvarsunderrattelseverksamhet/

Attackers scan 1.6 million WordPress sites for vulnerable plugin (15 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/attackers-scan-16-million-wordpress-sites-for-vulnerable-plugin/

Informationssäkerhet och blandat

Tallinn Workshop Report (6 jul)
https://eccri.eu/events/tallinn-workshop-report/

ENISA Threat Landscape Methodology (6 jul)
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-methodology

How To Detect Privilege Escalation: Attack Path Analysis (6 jul)
https://sonraisecurity.com/blog/how-to-detect-privilege-escalation/

Tech support scammers caught by their own cameras (11 jul)
https://blog.malwarebytes.com/tech-support-scams/2022/07/tech-support-scammers-get-caught-on-camera/

ChromeLoader: New Stubborn Malware Campaign (12 jul)
https://unit42.paloaltonetworks.com/chromeloader-malware/

Building a TLS-compatible Honeypot
https://github.com/Nirusu/how-to-setup-a-honeypot

NCSC (IE): Securing Operational Technology
https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/Securing_Operational_Technology.pdf

CERT-SE i veckan

Kritiska sårbarheter i Cisco-produkter

Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för juli

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för juli 2022

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.