Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Spoofad e-postdress användes i nätfiskekampanj

Säkerställ att åtgärder som bidrar till att stoppa skräppost och bedrägerimejl är aktiverat.

Black Week är enligt tradition en period som utnyttjas för olika bedrägerier inom e-handel och av nätfiskeaktörer. Allmänheten uppmanas vara uppmärksamma på bedrägliga mejl. Här kan vi som förvaltar domäner göra ett säkerhetsarbete så att skräppost inte sprids med till synes legitima avsändare genom spoofade e-postadresser.

Gårdagens händelse

På onsdagseftermiddagen den 23 november upptäckte CERT-SE att mejladressen [email protected] blivit spoofad. Det upptäcktes genom att en större mängd e-postmeddelnade på kort tid inkommit till [email protected]. Dessa var studsar efter att mottagares skräppostfilter blockerat meddelandena. E-postmeddelandena som inkom var från en nätfiskekampanj som använder [email protected] som falsk dvs. spoofad avsändare.

Mejladressen har använts i en nätfiskekampanj för ”Post sweed”s räkning. Mottagaren får ett mejl om att en försändelse väntar på instruktioner. I mejlet finns en klickbar länk.

Här är exempel meddelandet:

Hallå

Vi informerar dig om att din försändelseâ"- 54960131540 väntar fortfarande på instruktioner från dig.

Du måste betala extra fraktkostnad för att skicka ditt paket så snart som möjligt.

När vi har mottagit din extra fraktkostnad kommer vi att kontakta dig för att ordna leverans.

Starta leverans [https://........[.]com]


Vi mailar dig igen när vi är redo att skicka..
Dina varor finns i vårt lager. .

________________________________

§Posten- - 2022

Åtgärder

Den initiala utredningen av händelsen visade att domänen it-incident.se inte hade SPF (Sender Policy Framework) påslaget, vilket var en miss från CERT-SE:s sida. Detta åtgärdades omgående. Därefter har en översyn gjorts av alla domäner som verksamheten hanterar.

CERT-SE har även i vanlig ordning kontaktat den ISP som är host för den webbsida som används i nätfiskekampanjen, för att denna ska tas ner.

Vidare kommer polisanmälan upprättas.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att se över sina domäner med tillhörande e-postadresser och säkerställa att SPF är aktiverat.

CERT-SE rekommenderar vidare att införa DMARC – först i monitor mode, i syfte att få rapporter om hur ens domän utnyttjas – därefter bedöma om blockering kan behöva införas. CERT-EU släppte en rapport om DMARC 2017 där DMARC förklaras, hur det kan användas för att stoppa skräppost och bedrägerimejl [1].

Ytterligare råd är att ta del av rapporten ”Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder” [2] samt se över cyberhygien och hur man kan skydda sig som användare [3,4].

Mer information

  • SPF står för Sender Policy Framework och är ett protokoll utformat för att begränsa vem som kan använda en organisations domän som avsändare på ett e-postmeddelande. SPF blockerar spammare och andra angripare från att skicka e-post som verkar vara från en legitim organisation. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sätter inga begränsningar för källadressen för e-postmeddelanden, så SPF definierar en process för domänägarna för att identifiera vilka IP-adresser som är behöriga att vidarebefordra e-post för deras domäner.

  • [email protected] är en e-postadress som används för statliga myndigheters it-incidentrapportering, som ett alternativ att skicka in slutrapporten om den inte omfattas av sekretess. E-postadressen är endast en mottagaradress och används inte för utskick.

  • DMARC står för ”Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance” och är en teknisk specifikation som beskriver hur e-postsystem ska hantera mottagna meddelanden. Den bygger på två andra befintliga mekanismer, Sender Policy Framework (SPF) och Domain Keys Identified Mail (DKIM) för e-post validering och autentisering av avsändare. Rapporten beskriver hur DMARC fungerar och hur det kan implementeras.

Källor:

[1] https://cert.europa.eu/static/WhitePapers/Updated-CERT-EU_Security_Whitepaper_DMARC_17-001_v1_2.pdf

[2] https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/nationellt-center-for-cybersakerhet/rapport-cybersakerhet-i-sverige-2020—rekommenderade-sakerhetsatgarder.pdf

[3] https://www.cert.se/2022/02/dags-att-se-over-cyberhygienen-i-verksamheten

[4] https://internetkunskap.se/snabbkurser/mejl-sms-och-telefonbedragerier/skydda-dig-mot-natfiske/

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.