Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för maj 2023

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för maj månad. Uppdateringen rättar 40 sårbarheter varav sex anses kritiska. Två sårbarheter har utnyttjats som nolldagssårbarheter. [1]

En av de rättade sårbarheterna (CVE-2023-29336, CVSS-klassning 7,8) som utnyttjas aktivt finns i Win32k-drivrutinen i Microsoft Windows och kan utnyttjas av en angripare för att eskalera behörigheter till system, dock krävs lokal tillgång till sårbara system. Den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten CISA har lagt till sårbarheten i sin Know Exploited Vulnerabilities Catalog. [2,3]

En annan rättad sårbarhet (CVE-2023-24932, CVSS-klassning 6,7) som utnyttjas aktivt finns i Secure Boot som har utnyttjats av angripare för att installera BlackLotus UEFI bootkit. För att nyttja sårbarheten krävs fysisk tillgång eller administrativa behörigheter till sårbara system. [4,5]

I uppdateringen rättas även två kritiska sårbarheter som gör det möjligt för angripare att fjärrköra kod. Den ena (CVE-2023-24941, CVSS-klassning 9,8) finns i Windows Network File System (NFS) och kan utnyttjas med hjälp av ett specialutformat anrop till NFS. För denna sårbarhet erbjuder Microsoft mildrande åtgärder. Den andra (CVE-2023-28283, CVSS-klassning 8,1) finns i Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och kan utnyttjas med hjälp av specialutformade anrop till LDAP. Ett lyckat angrepp förutsätter dock ett för angriparen gynnsamt utfall i ett så kallat ”race condition” (ungefär ”konkurrenstillstånd”). [6,7]

Värt att notera är även att Microsoft rättar en sårbarhet i Microsoft Sharepoint Server (CVE-2023-24950, CVSS-klassning 8,8) som kan utnyttjas av angripare med behörighet att skapa sajter att på distans för att förmå servern att läcka sin NTLM-hash. [8]

Påverkade produkter

För en komplett lista över produkter som uppdateras denna månad, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-May
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-29336
[3] https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-24932
[5] https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5025885-how-to-manage-the-windows-boot-manager-revocations-for-secure-boot-changes-associated-with-cve-2023-24932-41a975df-beb2-40c1-99a3-b3ff139f832d
[6] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-24941
[7] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-28283
[8] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-24950

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.