Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för juni 2023

Microsoft har släppt juni månads säkerhetsuppdateringar. Totalt patchas åtminstone 73 sårbarheter [1].

Enligt Microsoft finns det i nuläget inga uppgifter om att någon av sårbarheterna i nuläget exploateras, men ett antal av dem löper större risk. En av sårbarheterna som Microsoft menar löper större risk att exploateras är CVE-2023-29357. Den är klassad 9.8 enligt CVSSv3.1. Sårbarheten ligger i Microsoft SharePoint, och möjliggör för en angripare att tillskansa sig administratörsrättigheter. [2]

Även CVE-2023-32014, CVE-2023-32015 och CVE-2023-29363 är klassade 9.8 [3, 4, 5]. Dessa ligger i komponenten Windows Pragmatic General Multicast, som är en komponent bland annat för att strömma video i Windows 10 och senare samt Windows Server 2008 och senare. Ett angrepp möjliggör att fjärrköra skadlig kod.

Två sårbarheter i Exchange möjliggör att fjärrköra skadlig kod, dessa kräver autentisering. De båda sårbarheterna är klassade 8.8 respektive 8.0. [6, 7]

Påverkade produkter

Se Microsofts säkerhetsråd för en komplett förteckning över sårbara produkter. [1]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter så snart som möjligt.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-Jun
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-29357
[3] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-32014
[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-32015
[5] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-29363
[6] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-32031
[7] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-28310

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.