Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS

CERT-SE har i och med det säkerhetspolitiska läget beslutat om att sänka ribban och ber nu om bidrag till en mer heltäckande kartläggning av vad som händer på internet i Sverige. Vi ber er att höja medvetenheten om phishing och DDoS-attacker och, om möjligt, rapportera dessa till oss på CERT-SE.

Utöver att det ger CERT-SE bättre underlag för rekommendationer, särskilt om det skulle inträffa en större incident där svenska verksamheter påverkas, kan informationen användas till att upptäcka och kontakta organisationer som inte är medvetna om att de potentiellt är utsatta.

Hör av er om användare i er organisation mottagit phishing-mejl genom att meddela oss via [email protected]. Skicka gärna in hela mejlet med alla ”mail headers”.

För tips om hur du undersöker detta internt, se: https://www.cert.se/incidenthantering/steg-2-identifiera/identifiera-phishing

Angående DDoS är det mycket svårt att skydda sig mot en DDoS-attack men med rätt förberedelser kan en organisation mildra ett framtida angrepp. Se till att se över planeringen av organisationens egna infrastruktur, samt ha god och regelbunden kontakt med den egna ISP:n eller en eventuell tjänsteleverantör.

En viktig framgångsfaktor i hanteringen av DDoS-attacker är tillgången till loggar. Utan loggar kan det vara svårt att svara på vilken typ av attack eller vilka system som varit inblandade. Vi tar gärna emot utdrag om ni ser något misstänkt i era loggar, mejla då till [email protected].

För tips om hur man identifierar en DDoS-attack, se: https://www.cert.se/incidenthantering/steg-2-identifiera/identifiera-ddos

Vi kommer inte ha möjlighet att svara enskilt på inskickade mejl, men om vi ser att en organisation kan vara drabbad på något sätt hör vi av oss till vederbörande.

Se även våra tidigare artiklar om att uppdatera sårbara system och se över cyberhygienen. Se även MSB:s verktyg Infosäkkollen som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.