Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Flera fall av nätfiske – öka vaksamheten (Uppdaterad 2022-03-30)

Under den senaste tiden har CERT-SE uppmärksammat flera fall av nätfiske. Mejlen och sidorna som mejlen länkar till kan framstå som trovärdiga och CERT-SE vill därför uppmana till ökad vaksamhet.

Nätfiske är vanligt förekommande och går ut på att lura till sig känslig information som användaruppgifter, lösenord, kontouppgifter, kreditkortsinformation med mera. Dessa attacker riktas ofta mot organisationer som hanterar olika typer av personuppgifter, finansiella transaktioner av olika slag och/eller annan känslig information.

Även om nätfiske är vanligt förekommande finns det i nuläget anledning att vara extra vaksam. Mejlen kan se trovärdiga ut och komma från avsändare som mottagaren litar på, så som organisationer mottagaren tidigare haft kontakt med. Sidorna mejlen länkar till har ofta utformats för att framstå som tillförlitliga, exempelvis genom att utnyttja en logga från organisationen mejlet ser ut att komma från, och metoderna som används förbättras ständigt. Genom att få åtkomst till ett konto kan obehörig använda det kontot för att skicka ut ytterligare mejl och försöka komma åt fler konton.

Uppdatering 2022-03-30

En användare lockas via mejl att besöka en falsk webbsida där hen uppmanas ange inloggningsuppgifter till sitt mejlkonto. Bedragarna loggar sedan själva in på mejlkontot via Office 365. Om kontot ser tillräckligt intressant ut ändrar de inställningarna för kontot så att inkommande mejl, eller en kopia av mejlen, eftersänds till bedragarnas egna mejlkonto. Inställningar för eftersändning syns inte i administrationsgränssnittet för kontot varför användaren inte känner till att så sker.

CERT-SE har noterat att länkarna i mejlen som mottas ofta går till en sida som i sin tur hänvisar till .slab.com. På sidan uppmanas användaren att klicka på en knapp för att logga in och hänvisas då till en sida med adressen .windows.net. Där ombeds användaren fylla i sina inloggningsuppgifter.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar användning av multifaktorautentisering.

CERT-SE rekommenderar vidare att, om ni inte använder er av slab[.]com, blockera den i brandväggen samt att kontrollera loggar de senaste två veckorna om någon användare har varit i kontakt med angivna sidor.

Se över eventuella påverkade användarkonton och vidta erforderliga åtgärder. Har någon inom er organisation drabbats rekommenderar CERT-SE att gå igenom konfigurationen av den anställdas konto.

Utöver det bör anställda informeras om att de ska vara extra vaksamma och upplys om nätfiskarnas metodik. Inför effektiv lösenordspolicy. Om du som användare vet med dig att du klickat och angett dina inloggningsuppgifter, meddela genast din IT-ansvarige.

CERT-SE har tidigare publicerat information om att förebygga och identifiera nätfiske. Se även artikeln CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS.

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.