Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för april 2022

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för april månad innehållandes totalt 145 sårbarheter. Av dessa anses tio sårbarheter vara kritiska. [1,2,3]

CERT-SE vill särskilt lyfta fram de kritiska sårbarheterna i Remote Procedure Call Runtime respektive Windows Network File System, då sårbarheterna uppges mer sannolika att utnyttjas. [3]

Sårbarheten CVE-2022-26809, som har fått CVSS-klassningen 9,8, påverkar Remote Procedure Call Runtime. Genom att utnyttja sårbarheten kan en obehörig få möjlighet att fjärrköra godtycklig kod på servern med samma behörighet som RPC-tjänsten. Sårbarheten kräver ingen användarinteraktion eller behörighet för att utnyttjas och kan utnyttjas över nätverket. [3,4]

Sårbarheterna CVE-2022-24491 och CVE-2022-24497, som även de har fått CVSS-klassningen 9,8, påverkar Windows Network File System. Genom att skicka ett speciellt utformat meddelande till servern kan obehörig få möjlighet att fjärrköra godtycklig kod. Sårbarheterna kan bara utnyttjas om NFS-rollen är aktiverad på servern. [3,5,6]

Utöver de ovan nämnda sårbarheterna hanterar Microsofts säkerhetsuppdateringar ytterligare sju kritiska sårbarheter som påverkar Microsoft Dynamics 365, Windows Hyper-V, Windows LDAP, Windows SMB, Windows Server Service och har fått CVSS-klassningar mellan 7,8 och 8,8. [2,3]

För mer detajer, läs på Microsofts sida [1,2].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att omedelbart installera säkerhetsuppdateringarna för april månad och följa Microsofts rekommendationer. Detta gäller i synnerhet sårbarheten i Remote Procedure Call Runtime.

CERT-SE rekommenderar vidare att blockera extern åtkomst till portarna 445 (TCP) samt 137, 138 och 139 (TCP och UDP).

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Apr
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/
[3] https://isc.sans.edu/forums/diary/Microsoft+April+2022+Patch+Tuesday/28542/
[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-26809
[5] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-24491
[6] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-24497

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.