Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE:s veckobrev v.24

Patch-tisdag, phishing och Panchan … lite från ännu en händelserik veckan. Flera versioner av Internet Explorer har gått i graven och fortfarande finns det anledning att uppmana till extra vaksamhet gällande phishing.

Trevlig helg!

Nyheter i veckan

MIT Researchers Discover New Flaw in Apple M1 CPUs That Can’t Be Patched (11 jun)
https://thehackernews.com/2022/06/mit-researchers-discover-new-flaw-in.html

PyPI package ’keep’ mistakenly included a password stealer (12 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/pypi-package-keep-mistakenly-included-a-password-stealer/

Kaiser Permanente data breach exposes health data of 69K people (13 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/kaiser-permanente-data-breach-exposes-health-data-of-69k-people/

Cloudflare Saw Record-Breaking DDoS Attack Peaking at 26 Million Request Per Second (14 jun)
https://thehackernews.com/2022/06/cloudflare-saw-record-breaking-ddos.html

Firefox rolls out Total Cookie Protection by default to all users worldwide (14 jun)
https://blog.mozilla.org/en/products/firefox/firefox-rolls-out-total-cookie-protection-by-default-to-all-users-worldwide/

Svenska storföretag dåligt skyddade mot mejl-spoofing – ”nonchalant och allvarligt” (15 jun)
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.767533/svenska-storforetag-daligt-skyddade-mot-mejl-spoofing–nonchalant-och-allvarligt

Hertzbleed Side-Channel Attack allows to remotely steal encryption keys from AMD and Intel chips (15 jun)
https://securityaffairs.co/wordpress/132316/hacking/hertzbleed-side-channel-attack-allows-to-remotely-steal-encryption-keys-from-amd-and-intel-chips.html
..
Hertzbleed Attack
https://www.hertzbleed.com/

Heineken says there’s no free beer, warns of phishing scam (15 jun)
https://www.theregister.com/2022/06/15/heineken_phishing_scam/

Cybercriminals Capitalizing on Resurgence in Travel (15 jun)
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/cybercriminals-capitalizing-on-resurgence-in-travel

New Linux Rootkit Malware ‘Syslogk’ Triggers Backdoors With Magic Packets (15 jun)
https://gbhackers.com/linux-rootkit-malware/

Sophisticated Android Spyware ’Hermit’ Used by Governments (16 jun)
https://www.securityweek.com/sophisticated-android-spyware-hermit-used-governments

Proofpoint Discovers Potentially Dangerous Microsoft Office 365 Functionality that can Ransom Files Stored on SharePoint and OneDrive (16 jun)
https://www.proofpoint.com/us/blog/cloud-security/proofpoint-discovers-potentially-dangerous-microsoft-office-365-functionality

BlackCat ransomware

The many lives of BlackCat ransomware (13 jun)
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/06/13/the-many-lives-of-blackcat-ransomware/

Microsoft: Exchange servers hacked to deploy BlackCat ransomware (13 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-exchange-servers-hacked-to-deploy-blackcat-ransomware/

Unpatched Exchange server, stolen RDP logins… How miscreants get BlackCat ransomware on your network (15 jun)
https://www.theregister.com/2022/06/15/blackcat-ransomware-microsoft/

Internet Explorer

Lifecycle FAQ – Internet Explorer and Microsoft Edge
https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/faq/internet-explorer-microsoft-edge#what-is-the-lifecycle-policy-for-internet-explorer-

June 15: It’s the end of the Internet Explorer era (13 jun)
https://www.zdnet.com/article/june-15-its-the-end-of-the-internet-explorer-era/

Internet Explorer Now Retired but Still an Attacker Target (17 jun)
https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/internet-explorer-will-likely-remain-an-attacker-target-for-some-time

Informationssäkerhet och blandat

Using Google Takeout to reclaim your data (11 jun)
https://www.itpro.co.uk/security/privacy/368243/using-google-takeout-to-reclaim-your-data

Your Computer Secretly Stores All Your Wi-Fi Passwords. Here’s How to Find Them (11 jun)
https://www.cnet.com/tech/computing/your-computer-secretly-stores-all-your-wi-fi-passwords-heres-how-to-find-them/

Change This Privacy Setting to Reduce Tracking on Roku, Apple TV, Fire TV and Chromecast (11 jun)
https://www.cnet.com/tech/home-entertainment/change-this-privacy-setting-to-reduce-tracking-on-roku-apple-tv-fire-tv-and-chromecast/

Conti’s Attack Against Costa Rica Sparks a New Ransomware Era (12 jun)
https://www.wired.com/story/costa-rica-ransomware-conti/

Your browser stores passwords and sensitive data in clear text in memory (12 jun)
https://www.ghacks.net/2022/06/12/your-browser-stores-passwords-and-sensitive-data-in-clear-text-in-memory/

“Downthem” DDoS-for-Hire Boss Gets 2 Years in Prison (13 jun)
https://krebsonsecurity.com/2022/06/downthem-ddos-for-hire-boss-gets-2-years-in-prison/

Ukraine Has Begun Moving Sensitive Data Outside Its Borders (14 jun)
https://nationalcybersecurity.com/ukraine-has-begun-moving-sensitive-data-outside-its-borders-cybersecurity-cyberattack-cybersecurity-infosecurity-hacker/

What is the Essential Eight (And Why Non-Aussies Should Care) (14 jun)
https://thehackernews.com/2022/06/what-is-essential-eight-and-why-non.html

Stora it-störningar påverkade akutsjukhus i Stockholm och Gotland (14 juni)
https://www.dn.se/sverige/stora-it-storningar-pa-akutsjukhus-i-stockholm/

In Case You Missed RSA Conference 2022: A News Digest (15 jun)
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/in-case-you-missed-it-what-went-down-at-rsa-conference-2022

Why We Need Security Knowledge and Not Just Threat Intel (15 jun)
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/why-we-need-security-knowledge-and-not-just-threat-intel

State of OT Security in 2022: Big Survey Key Insights (15 jun)
https://www.trendmicro.com/en_us/research/22/f/state-of-ot-security-2022.html

Attacks on Blockchain (15 jun)
https://securityboulevard.com/2022/06/attacks-on-blockchain-2/

Panchan’s Mining Rig: New Golang Peer-to-Peer Botnet Says “Hi!” (15 jun)
https://www.akamai.com/blog/security/new-p2p-botnet-panchan

CISOs Gain False Confidence in the Calm After the Storm of the Pandemic (16 jun)
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/cisos-gain-false-confidence-in-the-calm-after-the-storm-of-the-pandemic

CERT-SE i veckan

Kritisk sårbarhet i Citrix ADM

Kritiska sårbarheter i Cisco-produkter

Kritisk sårbarhet påverkar SAP Business Client

Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för juni

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för juni 2022

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.