Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE:s veckobrev v.25

Denna vecka förmedlar vi flera nyheter om händelser i Sverige som är särskilt relevanta för CERT-SE. OT:Icefall är en rapport i veckans gedigna rapportsamling, vilken belyser sårbarheter i industriella kontroll- och styrsystem. Nu nalkas midsommar och därmed start på semester för många. Veckobrevet kommer ni kunna ta del av hela sommaren, om än i ett kortare ”sommarformat”.

Glad midsommar!

Nyheter i veckan

QNAP ’thoroughly investigating’ new DeadBolt ransomware attacks (17 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/qnap-thoroughly-investigating-new-deadbolt-ransomware-attacks/

Cisco says it won’t fix zero-day RCE in end-of-life VPN routers (17 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisco-says-it-won-t-fix-zero-day-rce-in-end-of-life-vpn-routers/

QNAP NAS devices targeted by surge of eCh0raix ransomware attacks (18 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/qnap-nas-devices-targeted-by-surge-of-ech0raix-ransomware-attacks/

New phishing attack infects devices with Cobalt Strike (18 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-phishing-attack-infects-devices-with-cobalt-strike/

Microsoft 365 credentials targeted in new fake voicemail campaign (20 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-365-credentials-targeted-in-new-fake-voicemail-campaign/

Researchers Disclose 56 Vulnerabilities Impacting OT Devices from 10 Vendors (21 jun)
https://thehackernews.com/2022/06/researchers-disclose-56-vulnerabilities.html

Massive Cloudflare outage caused by network configuration error (21 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/massive-cloudflare-outage-caused-by-network-configuration-error/

New NTLM Relay Attack Lets Attackers Take Control Over Windows Domain (21 jun)
https://thehackernews.com/2022/06/new-ntlm-relay-attack-lets-attackers.html

APT ToddyCat (21 jun)
https://securelist.com/toddycat/106799/

Microsoft reveals cause behind this week’s Microsoft 365 outage (22 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-reveals-cause-behind-this-week-s-microsoft-365-outage/

Meet the Administrators of the RSOCKS Proxy Botnet (22 jun)
https://krebsonsecurity.com/2022/06/meet-the-administrators-of-the-rsocks-proxy-botnet/

Rapporter

New Report Shows What Data Is Most at Risk to (and Prized by) Ransomware Attackers (16 jun)
https://www.rapid7.com/blog/post/2022/06/16/new-report-shows-what-data-is-most-at-risk-to-and-prized-by-ransomware-attackers/

Securing Network Management Systems (Part 3): Siemens SINEC NMS (16 jun)
https://claroty.com/2022/06/16/blog-research-securing-network-management-systems-part-3-siemens-sinec-nms/

BRATA is evolving into an Advanced Persistent Threat (17 jun)
https://www.cleafy.com/cleafy-labs/brata-is-evolving-into-an-advanced-persistent-threat

Over a Dozen Flaws Found in Siemens’ Industrial Network Management System (17 jun)
https://thehackernews.com/2022/06/over-dozen-flaws-found-in-siemens.html

Cyberthreat Defense Report 2022: Key Points You Should Know (19 jun)
https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/cyber-security/cyberthreat-defense-report-key-points/

OT:ICEFALL – A Decade of Insecure-by-Design Practices in OT
https://www.forescout.com/research-labs/ot-icefall/

Q1 2022 Phishing Threat Trends and Intelligence Report (20 jun)
https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/phishing-threat-trends-intelligence-report/

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas (22 jun)
https://www.mynewsdesk.com/se/msb/pressreleases/det-systematiska-informationssaekerhetsarbetet-behoever-staerkas-3189722
..
Resultatredovisning Infosäkkollen 2021: https://rib.msb.se/filer/pdf/30002.pdf

Händelser i Sverige

Nationellt cybersäkerhetscenter
https://www.ncsc.se/

Regeringen presenterar cybersäkerhetspaket för att stärka Sverige
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/regeringen-presenterar-cybersakerhetspaket-for-att-starka-sverige/

MSB stärker förebyggandet och hanterandet av it-incidenter (22 juni)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/msb-starker-forebyggandet-och-hanterandet-av-it-incidenter/
..
Regeringen satsar 900 miljoner på stärkt cybersäkerhet (21 jun)
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/900-miljoner-till-starkt-cybersakerhet

Informationssäkerhet och blandat

Google Chrome extensions can be fingerprinted to track you online (19 jun)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-chrome-extensions-can-be-fingerprinted-to-track-you-online/

Hats off to Team Europe – Winners of the 1st International Cybersecurity Challenge! (20 jun)
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/hats-off-to-team-europe-winners-of-the-1st-international-cybersecurity-challenge

Phishing gang behind several million euros worth of losses busted in Belgium and the Netherlands (21 jun)
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/phishing-gang-behind-several-million-euros-worth-of-losses-busted-in-belgium-and-netherlands

Risk Disconnect in the Cloud (22 jun)
https://www.darkreading.com/cloud/risk-disconnect-in-the-cloud

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.