Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE:s veckobrev v.27

’Raspberry Robin’ har hittats i hundratals företagsnätverk. Nya ransomware att hålla koll på. NCSC-UK har en vägledning om hur organisationer kan undvika personalutbrändhet under en längre period av ökat cyberhot. Passa på att vila när tillfälle ges eller testa FOI:s självstudieuppgifter och träna på tekniker och verktyg.

Trevlig helg!

Nyheter i veckan

Facebook 2FA phish arrives just 28 minutes after scam domain created (1 jul)
https://nakedsecurity.sophos.com/2022/07/01/facebook-2fa-phish-arrives-just-28-minutes-after-scam-domain-created/

Microsoft finds Raspberry Robin worm in hundreds of Windows networks (2 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-finds-raspberry-robin-worm-in-hundreds-of-windows-networks/

Hacker claims to have stolen data on 1 billion Chinese citizens (4 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-claims-to-have-stolen-data-on-1-billion-chinese-citizens/

NATO to Develop Rapid Cyber Response Capabilities (4 jul)
https://www.infosecurity-magazine.com/news/nato-rapid-cyber-response/

Ukrainian police takes down phishing gang behind payments scam (5 jul)
https://www.zdnet.com/article/ukrainian-police-takes-down-phishing-gang-behind-payments-scam/

Dutch University retrieves Bitcoin ransomware payment and makes a profit (5 jul)
https://www.theregister.com/2022/07/05/maastricht_university_ransom_return/

Microsoft quietly fixes ShadowCoerce Windows NTLM Relay bug (5 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-quietly-fixes-shadowcoerce-windows-ntlm-relay-bug/

New RedAlert Ransomware targets Windows, Linux VMware ESXi servers (5 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-redalert-ransomware-targets-windows-linux-vmware-esxi-servers/

Dålig it-beredskap på svenska företag – bara tre av tio klarar krig (5 jul)
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.768138/dalig-it-beredskap-pa-svenska-foretag–bara-tre-av-tio-klarar-krig

President’s official website hit by major cyber attack on Saturday (5 jul)
https://news.err.ee/1608648340/president-s-official-website-hit-by-major-cyber-attack-on-saturday

VSingle malware that obtains C2 server information from GitHub (5 jul)
https://blogs.jpcert.or.jp/en/2022/07/vsingle.html

YamaBot Malware Used by Lazarus (5 jul)
https://blogs.jpcert.or.jp/en/2022/07/yamabot.html

Germany unveils plan to tackle cyberattacks on satellites (5 jul)
https://www.theregister.com/2022/07/05/bsi_satellite_baseline/

OrBit: New Undetected Linux Threat Uses Unique Hijack of Execution Flow (6 jul)
https://www.intezer.com/blog/incident-response/orbit-new-undetected-linux-threat/

QNAP: Checkmate ransomware group targeting customers through SMB Services (7 jul)
https://therecord.media/qnap-checkmate-ransomware-group-targeting-customers-through-smb-services/

This Is the Code the FBI Used to Wiretap the World (7 jul)
https://www.vice.com/en/article/v7veg8/anom-app-source-code-operation-trojan-shield-an0m

Rapporter

API security grows more critical, even as organizations lack means to address the risk (5 jul)
https://www.scmagazine.com/research-article/application-security/api-security-grows-more-critical-even-as-organizations-lack-means-to-address-the-risk

When Pentest Tools Go Brutal: Red-Teaming Tool Being Abused by Malicious Actors (5 jul)
https://unit42.paloaltonetworks.com/brute-ratel-c4-tool/

Hive ransomware gets upgrades in Rust (5 jul)
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/07/05/hive-ransomware-gets-upgrades-in-rust/

The Active Adversary Playbook 2022 (7 jul)
https://news.sophos.com/en-us/2022/06/07/active-adversary-playbook-2022/

Händelser i Sverige

Försvarets radioanstalt får bredare uppdrag (2 jul)
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/06/forsvarets-radioanstalt-far-bredare-uppdrag/

Micael Bydén: ”Vi utesluter ingenting” (4 jul)
https://www.expressen.se/nyheter/almedalen/micael-byden-vi–utesluter-ingenting/

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att pröva förmågan att rapportera och ta fram lägesbilder under höjd beredskap (7 jul)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/uppdrag-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-och-forsvarsmakten-att-prova-formagan-att-rapportera-och-ta-fram-lagesbilder-under-hojd-beredskap/

Risk för cyberangrepp mot svenska valet (7 jul)
https://sverigesradio.se/artikel/risk-for-cyberangrepp-mot-svenska-valet

Informationssäkerhet och blandat

Rogue HackerOne employee steals bug reports to sell on the side (2 jul)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/rogue-hackerone-employee-steals-bug-reports-to-sell-on-the-side/

What to do about inherent security flaws in critical infrastructure? (3 jul)
https://www.theregister.com/2022/07/03/inherent_security_flaws_ics/

PTS och Digg får ökat ansvar för samhällets krisberedskap (4 jul)
https://www.aktuellsakerhet.se/pts-och-digg-far-okat-ansvar-for-samhallets-krisberedska/

Hacking wind turbines— Explained. (5 jul)
https://harmvandenbrink.medium.com/hacking-wind-turbines-explained-230997db62f6

Maintaining a sustainable strengthened cyber security posture (5 jul)
https://www.ncsc.gov.uk/guidance/maintaining-a-sustainable-strengthened-cyber-security-posture

Förslaget: Organisera ett cyberhemvärn för frivilliga (7 jul)
https://www.dn.se/sverige/forslaget-organisera-ett-cyberhemvarn-for-frivilliga/

Prepare for a New Cryptographic Standard to Protect Against Future Quantum-Based Threats (5 jul)
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/07/05/prepare-new-cryptographic-standard-protect-against-future-quantum

Latvia and Canada join forces in a national information and communication technology threat hunting operation (5 jul)
https://cert.lv/en/2022/07/latvia-and-canada-join-forces-in-a-national-information-and-communication-technology-threat-hunting-operation

Marriott says hackers attempted to extort company with Baltimore hotel data theft (6 jul)
https://therecord.media/marriott-says-hackers-attempted-to-extort-company-with-baltimore-hotel-data-theft/

Lockdown Mode in iOS 16 will protect your iPhone from spyware (6 jul)
https://bgr.com/tech/lockdown-mode-in-ios-16-will-protect-your-iphone-from-spyware/

Phishing Attacks Are Getting Trickier (6 jul)
https://www.sans.org/newsletters/ouch/phishing-attacks-getting-trickier/

Självstudieuppgifter – Träna på tekniker och verktyg
https://www.foi.se/forskning/informationssakerhet/crate/sjalvstudieuppgifter—trana-pa-tekniker-och-verktyg.html

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.