Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kritiska sårbarheter i produkter från Atlassian

Atlassian har tillkännagett en kritisk sårbarhet i Questions for Confluence samt två kritiska sårbarheter som påverkar ett större antal produkter. [1,2]

Sårbarheten CVE-2022-26138 påverkar Questions for Confluence för Confluence Server samt Confluence Data Center. Applikationen skapar en användare med hårdkodat lösenord och läggs i användargruppen confluence-users, som ger behörighet att se och redigera alla Confluence-sidor där inte åtkomsten har begränsats. [1]

Sårbarheterna CVE-2022-26136 och CVE-2022-26137 har båda koppling till servlet filter som används för att hantera HTTP frågor och svar. En angripare kan utnyttja CVE-2022-26136 för att kringgå behörighetskontroll för tredjepartsapplikationer samt för webbkodinjektion (XSS). En angripare kan utnyttja CVE-2022-26137 för att kringgå regler för anrop från en annan domän än ursprungsdomänen (CORS). [2]

Påverkade produkter

CVE-2022-26138 påverkar följande produkter [1]:

Questions for Confluence för Confluence Server
Questions for Confluence för Confluence Data Center

CVE-2022-26136 samt CVE-2022-26137 påverkar följande produkter [2]:

Bamboo Server and Data Center
Bitbucket Server and Data Center
Confluence Server and Data Center
Crowd Server and Data Center
Fisheye and Crucible
Jira Server and Data Center
Jira Service Management Server and Data Center

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara system omgående samt att gå igenom tidigare sårbara exponerade system efter tecken på att dessa blivit komprometterande.

I Confluence rekommendationer för CVE-2022-26138 finns informtion om åtgärder och hur man kontrollerar om man är drabbad [1].

Källor

[1] https://confluence.atlassian.com/doc/questions-for-confluence-security-advisory-2022-07-20-1142446709.html
[2] https://confluence.atlassian.com/security/multiple-products-security-advisory-cve-2022-26136-cve-2022-26137-1141493031.html

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.