Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE CTF2022

Antar du vår utmaning?

Även i år har CERT-SE en utmaning (CTF) i samband med den europeiska cybersäkerhetsmånaden. Utmaningen vänder sig till alla med it-säkerhetsintresse. [1, 2]

<scenario>
CERT-SE har återigen kommit över nätverkstrafik från den fiktiva hackergruppen ”Medelålders Sura Blackhats”.
Kan du hitta alla flaggorna?
</scenario>

I .zip-filen nedan finns en nätverksdump (PCAP) som innehåller totalt sex flaggor med formatet ”CTF[xxxxxxxxxx]” som ska vara ord eller namn (alltså inte slumpvisa bokstäver).

När du hittat så många flaggor du kan så mejlar du oss dessa samt en beskrivning av hur du löst de olika uppgifterna. Mejla till [email protected] och ange ”CTF2022” som ärenderad. Snabbast, flest flaggor och bäst beskrivning premieras.

OBS, vi kommer bara acceptera ett svar per person så se till att hitta så många flaggor som möjligt innan du skickar in. Sista dagen att skicka in svar är den 31 oktober 2022.

CERT-SE_CTF2022.zip
(12957299 bytes, sha256: cf088acc3d4cd12b2b4c7f9a2b3a4a8f48a1a6231d302acb12e646b4cba8b61b)


Will you accept our challenge?

It’s time for CERT-SE’s annual challenge (CTF) to coincide with the European cyber security month. This challenge is aimed at anyone with an interest in IT security. [1, 2]

<scenario>
CERT-SE has, yet again, come across network traffic from the fictional hacker group "Medelålders Sura Blackhats".
Can you find all the flags?
</scenario>

In the .zip file below there is a network dump (PCAP) that contains a total of six flags in the format ”CTF[xxxxxxxxxx]”, these are words or names, so not random letters.

When you have found as many flags as you can, feel free to email them to us including a description of how you solved the various tasks. Send your email to [email protected] with ”CTF2022” as the subject of the email. The fastest responses, with most flags and the best descriptions are awarded.

NOTE, we will only accept one response per person so make sure to find as many flags as possible before submitting. The last day to send in answers is 31 October, 2022.

CERT-SE_CTF2022.zip
(12957299 bytes, sha256: cf088acc3d4cd12b2b4c7f9a2b3a4a8f48a1a6231d302acb12e646b4cba8b61b)

Källor

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag#Computer_security
[2] https://cybersecuritymonth.eu/

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.