Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för oktober 2022

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för oktober månad, totalt 96 stycken, varav 13 anses kritiska. Flera av sårbarheterna kan utnyttjas av angripare för att fjärrköra kod och ta kontroll över användarkonton och system. [1]

De kritiska sårbarheterna påverkar bland annat Windows COM+ Event System Service, Microsoft Azure Stack Edge, Active Directory Certificate Services, Windows Point-To-Point Tunneling Protocol och Microsoft Office SharePoint.

Sårbarheten i Windows COM+ Event System Service (CVE-2022-41033, CVSS-klassning 7,8) är en dagnollsårbarhet som påverkar behörighetskontroll och kan medföra att en angripare kan få systembehörigheter. Enligt Microsoft utnyttjas sårbarheten aktivt. [2]

Sårbarheten CVE-2022-37968 har fått högsta CVSS-klassning (10 av 10) och påverkar Microsoft Azure Stack Edge samt verksamheter som kör Kubernetes-kluster i Azure. Sårbarheten kan göra det möjligt för en angripaare att få admin-behörigheter för ett Kubernetes-kluster. För att sårbarheten ska kunna utnyttjas skulle angriparen behöva ha kännedom om DNS-slutpunkten i Azure Arc-aktiverade Kubernetes-kluster. [3]

Sårbarheten CVE-2022-37976 (CVSS-klassning 8,8) påverkar Active Directory Certificate Services. Om en angripare använder en sårbar DCOM-klient (Distributed Component Object Model) för att locka en DCOM-server att autentisera till klienten, kan det medföra att angriparen kan utföra en protokollöverskridande attack och få domänadministratörsrättigheter. [4]

Påverkade produkter

För en fullständig lista av alla produkter som lagas, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41033
[3] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37968
[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37976

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.