Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Flera fall av svårupptäckt nätfiske – öka vaksamheten

Under den senaste tiden har CERT-SE uppmärksammat flera fall av nätfiske. I fallen som berörs i denna artikel rör det sig om mejl innehållande en HTML-fil som öppnas lokalt på datorn och skickar inloggningsuppgifter vidare till obehörig extern part. Mejlen kan framstå som trovärdiga och CERT-SE vill därför uppmana till ökad vaksamhet.

Nätfiske är vanligt förekommande och går ut på att lura till sig känslig information som användaruppgifter, lösenord, kontouppgifter, kreditkortsinformation med mera. Dessa attacker riktas ofta mot organisationer som hanterar olika typer av personuppgifter, finansiella transaktioner av olika slag och/eller annan känslig information.

Tillvägagångssätt

Nedan beskrivs ett typexempel baserat på vad CERT-SE observerat:

  • En användare tar emot ett tillsynes legitimt mejl med organisationens logga som nämner mottagaren med namn och uppmannar till att öppna bifogad HTML-fil.
  • Den skadliga koden är till en början dold (obfuskerad) i den bifogade HTML-filen. Med hjälp av javascript förändras den och nyttjar document.write-funktionen för att skriva ny källkod som körs i användarens webbläsare.
  • Den nya källkoden visar vad som ser ut som en vanlig inloggningsida för exempelvis Outlook och har användarens e-postadress förifylld. Det som visuellt avslöjar den falska inloggningssidan är att URL:en är en lokal sökväg på användarens enhet.
  • När användaren sedan skriver in sitt lösenord och försöker logga in hanteras den informationen av ytterligare ett obfuskerat javascript som skickar iväg det till en obehörig extern part.

Rekommendationer

CERT-SE uppmanar till vaksamhet på nätfiske i allmänhet och den ovan beskrivna typen i synnerhet kontakta gärna CERT-SE med observationer.

CERT-SE rekommenderar användning av multifaktorautentisering. Inför effektiv lösenordspolicy.

Se över eventuella påverkade användarkonton och vidta erforderliga åtgärder. Har någon inom er organisation drabbats rekommenderar CERT-SE att gå igenom konfigurationen av den anställdas konto.

Utöver det bör anställda informeras om att de ska vara extra vaksamma och upplys om nätfiskarnas metodik. Uppmana användare som vet att de klickat på en länk och angett sina inloggningsuppgifter att meddela it-ansvarig så snart som möjligt.

CERT-SE har tidigare publicerat information om att förebygga och identifiera nätfiske. Se även artikeln CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS. Under oktober pågår Informationssäkerhetsmånaden som uppmärksammas brett i samhället, bland annat genomför MSB och Polismyndigheten en kampanj riktad till företag och privatpersoner.

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.