Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kritiska sårbarheter i produkter från Palo Alto Networks och Aruba Networks

Både Palo Alto Networks och Aruba Networks har publicerat information om kritiska sårbarheter i programvara som används för att administrera nätverksutrustning.

Sårbarheten CVE-2022-0030 gör det möjligt för angripare att med specifik förkunskap om nätverksmiljön att kringgå autentisering i webbgränssnittet i vissa versioner av Palo Alto Networks PAN-OS 8.1 och tillskansa sig administratörsrättigheter. [1]

Även sårbarheterna CVE-2022-37913 och CVE-2022-37914 i vissa versioner av Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator gör det möjligt för angripare att kringgå autentisering i webbgränssnittet och tillskansa sig administratörsrättigheter. För dessa produkter gör sårbarheten CVE-2022-37915 även det möjligt att kringgå autentisering i webbgränssnittet och fjärrköra kod. [2]

Påverkade produkter

Palo Alto Networks PAN-OS 8.1    < 8.1.24
Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator
- Orchestrator 9.1.2.40051 och tidigare
- Orchestrator 9.0.7.40108 och tidigare
- Orchestrator 8.10.23.40009 och tidigare
- Alla tidigare förgreningar av Orchestrator som inte nämns specifikt

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna så snart som möjligt.

[1] https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2022-0030
[2] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-015.txt

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.