Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE:s veckobrev v.42

Denna vecka uppmärksammar vi bland annat att MSB publicerat en vägledning för säkerhet i informationssystem, samt även en termbank för informationssäkerhet.

Vi påminner också om att det är hög tid att anta CERT-SE:s CTF-utmaning! Sista dag att inkomma med svar är den 31 oktober. Se https://www.cert.se/2022/09/cert-se-ctf2022 för vidare information.

Nyheter i veckan

Google Translate is being hijacked by phishers to steal your data (14 okt)
https://www.techradar.com/news/google-translate-is-being-hijacked-by-phishers-to-steal-your-data

CISA Releases RedEye: Red Team Campaign Visualization and Reporting Tool (14 okt)
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/10/14/cisa-releases-redeye-red-team-campaign-visualization-and-reporting

Concerns Over Fortinet Flaw Mount; PoC Released, Exploit Activity Grows (14 okt)
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/concerns-fortinet-flaw-poc-increased-exploit-activity

Microsoft Office 365 email encryption could expose message content (14 okt)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-office-365-email-encryption-could-expose-message-content/

Threat actors hacked hundreds of servers by exploiting Zimbra CVE-2022-41352 bug (16 okt)
https://securityaffairs.co/wordpress/137164/apt/zimbra-cve-2022-41352-exploitation.html

Venus Ransomware targets publicly exposed Remote Desktop services (16 okt)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/venus-ransomware-targets-publicly-exposed-remote-desktop-services/

Police dismantles criminal ring that hacked keyless cars (17 okt)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/police-dismantles-criminal-ring-that-hacked-keyless-cars/

Naturvårdsverkets IT-system öppnar (17 okt)
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/naturvardsverkets-it-system-oppnar/

Så upptäcker ni bakdörrar i IT-system (18 okt)
https://kryptera.se/sa-upptacker-ni-bakdorrar-i-it-system/

Why Log4Text is not another Log4Shell (19 okt)
https://www.malwarebytes.com/blog/news/2022/10/why-log4text-is-not-another-log4shell

Nya uppgifter i Vklass-läckan: Personuppgifter spreds från elevkonto (20 okt)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/nya-uppgifter-personuppgifter-lacktes-fran-elevkonto

Check Point Research analyzes the newly emerged Black Basta Ransomware, alerts organizations to adopt prevention best practices (20 okt)
https://blog.checkpoint.com/2022/10/20/check-point-research-analyzes-the-newly-emerged-black-basta-ransomware-alerts-organizations-to-adopt-prevention-best-practices/

Good news, URSNIF no longer a banking trojan. Bad news, it’s now a backdoor (21 okt)
https://www.theregister.com/2022/10/21/ursnif_trojan_shift_ransomware/

Informationssäkerhet och blandat

Vägledning : säkerhetsåtgärder i informationssystem
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning–sakerhetsatgarder-i-informationssystem/

White House readies new cyber regulation rollouts (14 okt)
https://www.axios.com/2022/10/14/white-house-cyber-regulations

Infosec still (mostly) a boys club (15 okt)
https://www.theregister.com/2022/10/15/infosec_boys_club/

Mysterious Prestige ransomware targets organizations in Ukraine and Poland (16 okt)
https://securityaffairs.co/wordpress/137203/apt/prestige-ransomware-targets-ukraine.html

Ny rapport: Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft (17 okt)
https://www.iva.se/publicerat/ny-rapport-cybersakerhet-for-okad-konkurrenskraft/

Granskningar visar brister i Västerbottens IT-säkerhet (17 okt)
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/10/granskningar-visar-brister-i-vasterbottens-it-sakerhet/

An Acquisition Security Framework for Supply Chain Risk Management (17 okt)
https://insights.sei.cmu.edu/blog/an-acquisition-security-framework-for-supply-chain-risk-management/

Police tricked a ransomware gang into handing over its decryption keys. Here’s how they did it (17 okt)
https://www.zdnet.com/article/police-tricked-a-ransomware-gang-into-handing-over-its-decryption-keys-heres-how-they-did-it

UK government in talks with datacenter operators over blackouts (18 okt)
https://www.theregister.com/2022/10/18/uk_government_in_talks_with/

Germany fires cybersecurity chief ’over Russia ties’ (19 okt)
https://www.bbc.com/news/world-europe-63301864

Ny termbank för informationssäkerhet (19 okt)
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2022/oktober/ny-termbank-for-informationssakerhet/

Internet connectivity worldwide impacted by severed fiber cables in France (20 okt)
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/internet-connectivity-worldwide-impacted-by-severed-fiber-cables-in-france/

CERT-SE i veckan

Oracles kvartalsvisa säkerhetsuppdatering för oktober 2022

Kritisk sårbarhet i Apache Commons Text (uppdaterad 2022-10-18)

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.