Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kritisk sårbarhet i Juniper Junos OS

Juniper publicerade den 12 oktober en säkerhetsuppdatering för att hantera sex sårbarheter i Junos OS. Det finns nu anledning att betrakta en av sårbarheterna som kritisk och ytterligare information har publicerats. [1,2]

Sårbarheten CVE-2022-22241 har fått CVSS-klassningen 8,1 av Juniper, men 9,8 i NIST NVD. Sårbarheten kan utnyttjas av en oautentiserad användare som kan återskapa PHP-arkiv från en dataström vilket gör det möjligt att skriva till godtyckliga filer och i förlängningen fjärrköra kod. Skillnaden i bedömningen beror på att Juniper ser attackkomplexiteten som hög då det är avancerat att återskapa objekten. Det är sannolikt en tidsfråga innan en metod för att återskapa objekten blir offentlig. [1,2,3]

Även sårbarheten CVE-2022-22246 har fått högre klassning i NIST NVD, 8,8 istället för 7,5, eftersom attackkomplexiteten bedöms som låg istället för hög. Sårbarheten kan göra det möjligt för en autentiserad användare med låg behörighet att fjärrköra kod. [2,3]

Påverkade produkter

Sårbarheterna påverkar följande versioner av Junos OS: [1]

Alla versioner före 19.1R3-S9;    
19.2 versioner före 19.2R3-S6;
19.3 versioner före 19.3R3-S7;
19.4 versioner före 19.4R3-S9;
20.1 versioner före 20.1R3-S5;
20.2 versioner före 20.2R3-S5;
20.3 versioner före 20.3R3-S5;
20.4 versioner före 20.4R3-S4;
21.1 versioner före 21.1R3-S2;
21.2 versioner före 21.2R3-S1;
21.3 versioner före 21.3R3;
21.4 versioner före 21.4R3;
22.1 versioner före 22.1R2.

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter så snart det är möjligt.

Källor

[1] https://supportportal.juniper.net/s/article/2022-10-Security-Bulletin-Junos-OS-Multiple-vulnerabilities-in-J-Web
[2] https://octagon.net/blog/2022/10/28/juniper-sslvpn-junos-rce-and-multiple-vulnerabilities/
[3] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22241

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.