Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för november 2022

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för november månad, totalt 68 varav 11 anses kritiska. Flera av sårbarheterna kan utnyttjas av angripare för att fjärrköra kod, eskalera privilegier samt genomföra överbelastningsattacker. [1]

De kritiska sårbarheterna påverkar flera versioner av Microsoft Windows och Microsoft Windows Server samt Microsoft Exchange Server och Microsoft Office.

De rättar sex nolldagssårbarheter som enligt uppgift utnyttjas aktivt:

Sårbarheten i Windows Scripting Language (CVE-2022-41128, CVSS-klassning 8,8) är en dagnollsårbarhet som möjliggör angripare att fjärrköra kod under förutsättning att användaren med en berörd version av Windows kontaktar en server som förberetts för att utnyttja sårbarheten. [2]

Sårbarheter i Microsoft Exchange Server (CVE-2022-41040 respektive CVE-2022-41082, CVSS-klassning 8,8) är dagnollsårbarheter som möjliggör för en autentiserad angripare att eskalera privilegier att köra PowerShell på systemet samt att exekvera godtycklig kod [3,4]. Dessa sårbarheter har uppmärksammats tidigare under namnet ”ProxyNotShell”. CERT-SE har tidigare publicerat en artikel om dessa sårbarheter [5].

Sårbarheter i Windows Print Spooler och Windows CNG Key Isolation Service (CVE-2022-41073 respektive CVE-2022-41125, CVSS-klassning 7,8) är dagnollsårbarheter som möjliggör för en lokal angripare att eskalera privilegier upp till systemnivå. [6,7]

Sårbarheten i säkerhetsfunktionen Windows Mark of the Web (MOTW) (CVE-2022-41091, CVSS-klassning 5,4) är en dagnollsårbarhet som gör det möjligt för en angripare att kringgå den säkerhetskontroll som MOTW gör av nedladdade filer vilket exempelvis kan innebära att Microsoft Office inte öppnar dokument i skyddat läge. [8]

Microsoft publicerade den 2 november rättningar (CVE-2022-3786 respektive CVE-2022-3602) kopplade till sårbarheterna i OpenSSL som rättades 1 november [9,10] CERT-SE har tidigare publicerat en artikel om dessa sårbarheter [11].

Påverkade produkter

För en fullständig lista av alla produkter som berörs, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41128
[3] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41040
[4] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41082
[5] https://cert.se/2022/09/ny-attackmetod-i-microsoft-exchange
[6] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-41073
[7] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-41125
[8] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-41091
[9] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-3602
[10] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-3786
[11] https://cert.se/2022/10/sakerhetsuppdatering-fran-openssl

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.