Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Cybersäkerhetsincidenter drabbar svenska verksamheter – se över era it-miljöer

Under veckan så har det rapporterats om flera cybersäkerhetsincidenter hos kommuner och andra verksamheter. CERT-SE vill påminna om vikten att se över sin it-miljö för att öka beredskapen för att kunna motstå och hantera olika typer av cyberangrepp utan att det orsakar störningar i viktiga it-system.

I Sverige har både offentlig och privat verksamhet det senaste året drabbats av cyberangrepp, i form av exempelvis utpressningsvirus (ransomware). Det är svårt att helt skydda sig från angrepp, men förebyggande åtgärder såsom kontinuerligt it-säkerhetsarbete med bra rutiner för säkerhetskopiering, återställning samt utbildning av personal, underlättar hanteringen och begränsar skadan. För att undvika driftstörningar och kostnader för nedtid och hantering är det viktigt att löpande att prioritera säkerhetsunderhåll av it-miljön, även om vissa av dessa åtgärder kan innebära kortare avbrott i tjänsterna.

CERT-SE rekommenderar alla verksamheter att se över sin cyberhygien och hur man kan skydda sig som användare [1, 2, 3].

Vid en pågående it-incident kan ni höra av er till CERT-SE för rådgivning och stöd. Vi tar gärna emot utdrag från era loggar och/eller försök till nätfiske om ni upptäcker något misstänkt, mejla då till [email protected]. Finns brottsmisstanke bör incidenten även polisanmälas.

Rekommenderade åtgärder

* Se till att använda tvåfaktorsautentisering och se över era återställningsrutiner. 
* Håll koll på aktiviteten på administratörskonton. 
* Se över vilka tjänster i nätverket som är internetuppkopplade, inklusive öppna RDP-tjänster och andra fjärråtkomstlösningar. 
* Överväg att stänga av trafiken till de nätverk och applikationer som inte är verksamhetskritiska, samt om trafik från länder som organisationen normalt inte ser trafik från/till bör blockas/geofiltreras. 
* Se till att det finns tillräckliga loggar över de tjänster som används och att dessa sparas i minst tre månader, och gärna längre än så.

För vidare läsning

Ytterligare råd är att ta del av rapporterna ”Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder” [4], ”Öka motståndskraften mot ransomware” [5], ”Vägledning – Säkerhetsåtgärder i informationssystem” [6], samt att använda MSB:s verktyg Infosäkkollen [7], som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Källor:

[1] https://www.cert.se/2022/02/dags-att-se-over-cyberhygienen-i-verksamheten
[2] https://internetkunskap.se/snabbkurser/mejl-sms-och-telefonbedragerier/skydda-dig-mot-natfiske/
[3] https://www.cert.se/2020/06/oka-motstandskraften-mot-ransomware
[4] https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/nationellt-center-for-cybersakerhet/rapport-cybersakerhet-i-sverige-2020—rekommenderade-sakerhetsatgarder.pdf
[5] https://www.cert.se/2020/06/Rekommendationer_Oka_motstandskraften_mot_ransomware_juni2020_.pdf
[6] https://rib.msb.se/filer/pdf/30128.pdf
[7] https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt-informationssakerhetsarbete/infosakkollen/

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.