Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE:s veckobrev v.52

Inför nyårshelgen bjuder vi på intressant läsning och lyssning, exempelvis den officiella versionen av NIS 2 samt en hel del årssummeringar och tittande i spåkulan inför 2023. Trevlig läsning och gott nytt år önskar CERT-SE!

Nyheter i veckan

Kopplade bort internet – så räddade kommunerna systemen (23 dec)
https://sverigesradio.se/artikel/kopplade-bort-internet-sa-raddade-kommunerna-systemen

Ny AI-bot kan förvandla vem som helst till hacker (23 dec)
https://www.aktuellsakerhet.se/ny-ai-bot-kan-forvandla-vem-som-helst-till-hacker/

OpwnAI: AI That Can Save the Day or HACK it Away (19 dec)
https://research.checkpoint.com/2022/opwnai-ai-that-can-save-the-day-or-hack-it-away/

Hackers exploit bug in WordPress gift card plugin with 50K installs (23 dec)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-exploit-bug-in-wordpress-gift-card-plugin-with-50k-installs/

Trade with caution – bad guys are stealing (23 dec)
https://www.zscaler.com/blog/security-research/trade-with-caution

Google: With Cloud Comes APIs & Security Headaches (23 dec)
https://www.darkreading.com/cloud/google-cloud-apis-security-headaches

GuLoader Malware Utilizing New Techniques to Evade Security Software (26 dec)
https://thehackernews.com/2022/12/guloader-malware-utilizing-new.html

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2555 av den 14 december 2022 om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 och direktiv (EU) 2018/1972 och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (NIS 2-direktivet) (27 dec)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2555&from=SV

Data of 400 Million Twitter Users for Sale as Irish Privacy Watchdog Announces Probe (27 dec)
https://www.securityweek.com/data-400-million-twitter-users-sale-irish-privacy-watchdog-announces-probe

Pure coder offers multiple malware for sale in Darkweb forums (27 dec)
https://blog.cyble.com/2022/12/27/pure-coder-offers-multiple-malware-for-sale-in-darkweb-forums/

EarSpy attack eavesdrops on Android phones via motion sensors (27 dec)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/earspy-attack-eavesdrops-on-android-phones-via-motion-sensors/

Canada’s largest children’s hospital struggles to recover from pre-Christmas ransomware attack (27 dec)
https://therecord.media/canadas-largest-childrens-hospital-struggles-to-recover-from-pre-christmas-ransomware-attack/

Hackers stole data from multiple electric utilities in recent ransomware attack (27 dec)
https://edition.cnn.com/2022/12/27/politics/hackers-data-utilities-ransomware-sargent-lundy/index.html

Navigating the Vast Ocean of Sandbox Evasions (27 dec)
https://unit42.paloaltonetworks.com/sandbox-evasion-memory-detection/

New wave of Financial Fraud: Scammers Monitoring Social Media Complaints (27 dec)
https://blog.cyble.com/2022/12/27/new-wave-of-finacial-fraud-scammers-monitoring-social-media-complaints/

Så kan fiender attackera vårt elnät (28 dec)
https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-kan-fiender-attackera-vart-elnat-grans

US House boots TikTok from government phones (28 dec)
https://www.theregister.com/2022/12/28/us_tiktok_government_ban/

Reported phishing attacks have quintupled (28 dec)
https://www.helpnetsecurity.com/2022/12/28/reported-phishing-attacks-quintupled/

Phishing Activity Trends Report (12 dec)
https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q3_2022.pdf

Log4Shell remains a big threat and a common cause for security breaches (28 dec)
https://www.csoonline.com/article/3684108/log4shell-remains-a-big-threat-and-a-common-cause-for-security-breaches.html

Här är bluffmejlet som lurade kommunens anställda (28 dec)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/har-ar-bluffmejlet-som-lurade-var-fjarde-kommunanstalld

100 000 Tele2-kunder var utan bredband – felet åtgärdat (28 dec)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/storningar-hos-tele2-tiotusentals-paverkas

Tonårskillar straffas efter dataintrånget i Vklass (28 dec)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tonarskillar-straffas-dataintranget-i-vklass

Ransomware attack at Louisiana hospital impacts 270,000 patients (28 dec)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-attack-at-louisiana-hospital-impacts-270-000-patients/

LockBit ransomware used in attack on Ohio town’s court, police department and more (28 dec)
https://therecord.media/lockbit-ransomware-group-attacks-ohio-towns-court-police-department-and-more/

APT Hackers Turn to Malicious Excel Add-ins as Initial Intrusion Vector (28 dec)
https://thehackernews.com/2022/12/apt-hackers-turn-to-malicious-excel-add.html

BitKeep Confirms Cyber Attack, Loses Over $9 Million in Digital Currencies (28 dec)
https://thehackernews.com/2022/12/bitkeep-confirms-cyber-attack-loses.html

Hackers abuse Google Ads to spread malware in legit software (28 dec)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-abuse-google-ads-to-spread-malware-in-legit-software/

Cyber attacks set to become “uninsurable” suggests Zurich’s Greco (28 dec)
https://www.reinsurancene.ws/cyber-attacks-set-to-become-uninsurable-suggests-zurichs-greco/

Southwest Airlines blames IT breakdown for stranding holiday travelers (28 dec)
https://www.theregister.com/2022/12/28/southwest_outdated_it/

Japanese police successful in decrypting data attacked by LockBit ransomware (29 dec)
https://cybernews.com/news/japan-police-successful-decrypting-data-lockbit-ransomware/

LockBit claims an attack on the Port of Lisbon (29 dec)
https://cybernews.com/news/lockbit-attacks-port-of-lisbon/

Twitter in data-protection probe after ’400 million’ user details up for sale (29 dec)
https://www.bbc.com/news/technology-64109777

Google Home speakers allowed hackers to snoop on conversations (29 dec)
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-home-speakers-allowed-hackers-to-snoop-on-conversations/

Årssummeringar och nyårsspaningar

Invasionen i Ukraina satte cyberkriget i fokus – 2022 ett dystert år för it-säkerheten (27 dec)
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.774368/invasionen-i-ukraina-satte-cyberkriget-i-fokus

The Most Prolific Ransomware Gangs of 2022 (27 dec)
https://securityintelligence.com/articles/4-most-prolific-ransomware-gangs-2022/

It’s all in the (lack of) details: 2022’s badly handled data breaches (27 dec)
https://techcrunch.com/2022/12/27/badly-handled-data-breaches-2022/

Geopolitical threats, supply chain issues and phishing scams — cybersecurity predictions for 2023 (28 dec)
https://betanews.com/2022/12/28/geopolitical-threats-supply-chain-issues-and-phishing-scams-cybersecurity-predictions-for-2023/

Will the Crypto Crash Impact Cybersecurity in 2023? Maybe. (28 dec)
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/crypto-crash-impact-cybersecurity-2023-maybe

The Worst Hacks of 2022 (29 dec)
https://www.wired.com/story/worst-hacks-2022/

The 13 Costliest Cyberattacks of 2022: Looking Back (29 dec)
https://securityintelligence.com/articles/13-costliest-cyberattacks-2022/

NCSC reveals top government email impersonation scams taken down in 2022 (30 dec)
https://www.ncsc.gov.uk/news/ncsc-reveals-top-government-email-impersonation-scams-taken-down-in-2022

Informationssäkerhet och blandat

Cybersecurity Education Initiatives in the EU Member States (20 dec)
https://www.enisa.europa.eu/publications/cybersecurity-education-initiatives-in-the-eu-member-states

Can you please tell me what time it is? Adventures with public NTP servers. (21 dec)
https://isc.sans.edu/diary/rss/29368

TikTok admits using its app to spy on reporters in effort to track leaks (23 dec)
https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/22/tiktok-bytedance-workers-fired-data-access-journalists

LastPass Breach (26 dec)
https://www.schneier.com/blog/archives/2022/12/lastpass-breach.html

Yes, It’s Time to Ditch LastPass (28 dec)
https://www.wired.com/story/lastpass-breach-vaults-password-managers/

Biometric devices sold on eBay reportedly contained sensitive US military data (27 dec)
https://www.engadget.com/report-iris-scanners-sold-on-e-bay-contained-sensitive-biometric-data-102418292.html

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.