Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE uppmanar till uppmärksamhet mot DDoS

CERT-SE följer löpande omvärldsläget med fokus på händelser som kan påverka svenska verksamheters it-miljöer. Trots att CERT-SE inte ser någon allvarlig påverkan utöver det normala finns det anledning att vara extra uppmärksam.

CERT-SE har den senaste tiden uppmärksammat överbelastningsattacker. Överbelastningsattacker kan tillfälligt begränsa tillgängligheten på system och tjänster, men har ingen varaktig eller destruktiv inverkan.

CERT-SE uppmanar alla organisationer att öka vaksamheten på överbelastningsattacker. Det är mycket svårt att helt skydda sig mot den här typen av attack, men rätt säkerhetsåtgärder kan mildra framtida angrepp. Se över konfigurationer av organisationens it-system som är kopplade mot internet, samt ha god och regelbunden kontakt med er internetleverantör. En viktig framgångsfaktor i hanteringen av överbelastningsattacker är tillgången till loggar. Utan loggar är det svårt att svara på vilken typ av attack eller vilka system som drabbats.

För tips om hur man identifierar en överbelastningsattack, se: https://www.cert.se/incidenthantering/steg-2-identifiera/identifiera-ddos

CERT-SE tar tacksamt emot information från verksamheter som utsätts för överbelastningsattacker eller andra typer av angrepp. Mejla gärna utdrag ur logfiler om ni ser något som verkar misstänkt, till [email protected]. Behöver du råd eller stöd finns CERT-SE alltid tillgängliga på telefon 010-240 40 40 och e-post [email protected].

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.