Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kritiska sårbarheter i Citrix Workspace och Virtual Apps and Desktops

Citrix varnar om kritiska sårbarheter som påverkar Citrix Workspace och Virtual Apps and Desktops. Om sårbarheterna utnyttjas kan en angripare bland annat få tillgång till sessioner i system, samt orsaka inkorrekt skrivning av loggfiler.

Sårbarheterna i Citrix Workspace drabbar både Linux- och Windows-versioner. I Linux kan sårbarheten CVE-2023-24486 medföra att en angripare kan få tillgång till sessioner i Citrix Virtual Apps and Desktops, där en användare loggat in på samma dator där programkörningen startats. I Windows kan två sårbarheter (CVE-2023-24484 och CVE-2023-24485) medföra att en angripare kan orsaka att loggfiler skrivs till en katalog som de inte har behörighet att skriva till, samt orsaka problem med eskalering av privilegier. [1, 2]

Sårbarheten CVE-2023-24483 i Citrix Virtual Apps and Desktops medför, om den utnyttjas, att en lokal användare kan höja sin behörighetsnivå till NT AUTHORITYSYSTEM på en Windows VDA. [3]

Påverkade produkter

Sårbarheterna berör följande produkter:

Citrix Workspace Apps (version 2212 och äldre)
Citrix Workspace App 2203 LTSR (versioner före CU2)
Citrix Workspace App 2203 LTSR (versioner före CU7 Hotfix 2 (19.12.7002))
Citrix Workspace app for Linux (version 2302 och nyare)
Citrix Virtual Apps and Desktops (version 2212 och äldre)
Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR (versioner före CU2)
Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 LTSR (versioner före CU6)

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna så snart det är möjligt.

Källor

[1] https://support.citrix.com/article/CTX477618/citrix-workspace-app-for-linux-security-bulletin-for-cve202324486
[2] https://support.citrix.com/article/CTX477617/citrix-workspace-app-for-windows-security-bulletin-for-cve202324484-cve202324485
[3] https://support.citrix.com/article/CTX477616/citrix-virtual-apps-and-desktops-security-bulletin-for-cve202324483

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.