Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Pågående nätfiskekampanj riktad mot bland annat kommuner och skolor

CERT-SE har fått kännedom om flera fall av nätfiske riktat mot svenska kommuner samt utbildningssektorn.

Det rör sig om mejl som uppmanar användare att uppdatera sina konton i Outlook Web App för att de inte ska stängas ned. Mejlet kan framstå som trovärdigt förutom att det vid en närmare granskning av språket går att hitta exempel på ”Google Translate-översättningar”.

Ett utdrag ur texten lyder:

”Kära kollegor, vi uppgraderar för närvarande till alla aktiva OWA Outlook- och webbmailkonton, du måste initiera uppgraderingen manuellt genom att besöka PORTAL-OUTLOOKWEB [med tillhörande falsk länk] för att slutföra uppgraderingen automatiskt. Uppdateringen kommer att vara giltig från [dag x till y] mars 2023.”

CERT-SE vill uppmana till ökad vaksamhet, särskilt för användare inom kommuner och/eller skolverksamheter.

Rekommendationer

* CERT-SE uppmanar till vaksamhet på nätfiske i allmänhet och den ovan beskrivna typen i synnerhet. Kontakta gärna CERT-SE med observationer och/eller exempel på mottagna e-postmeddelanden. Skicka gärna in hela mejlet med alla "mail headers" till [email protected].

* CERT-SE rekommenderar användning av multifaktorautentisering. Inför effektiv lösenordspolicy.

* Se över eventuella påverkade användarkonton och vidta nödvändiga åtgärder. Har någon inom er organisation drabbats rekommenderar CERT-SE att gå igenom konfigurationen av kontot.

* Utöver det bör alla medarbetare informeras om att de ska vara extra vaksamma och upplys om vilken metodik som används vid nätfiske. Uppmana användare som vet att de klickat på en länk och angett sina inloggningsuppgifter att meddela it-ansvarig så snart som möjligt.

Vidare läsning

Nätfiske är vanligt förekommande och går ut på att lura till sig känslig information som användaruppgifter, lösenord, kontouppgifter, kreditkortsinformation med mera. Dessa attacker riktas ofta mot organisationer som hanterar olika typer av personuppgifter, finansiella transaktioner av olika slag och/eller annan känslig information.

CERT-SE har tidigare publicerat information om att förebygga och identifiera nätfiske. Se även artiklarna Flera fall av svårupptäckt nätfiske – öka vaksamheten och CERT-SE uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske och DDoS.

Fortsätt att arbeta systematiskt och riskbaserat med att införa säkerhetsåtgärder i era informationssystem. Statliga myndigheter har föreskrifter att följa, exempelvis Föreskrifter om systematiskt informationssäkerhetsarbete (MSBFS 2020:6) och Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem (MSBFS 2020:7). Dessa kan användas som råd för alla andra organisationer.

Som stöd för uppföljning och förbättring av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i kommuner, regioner och statliga myndigheter finns även MSB:s verktyg Infosäkkollen.

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.