Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Råd gällande förebyggande och hantering av överbelastningsangrepp (uppdaterad 2023-05-03)

CERT-SE har sammanställt råd gällande hur man stärker skyddet mot överbelastningsangrepp samt vad man kan göra under ett pågående angrepp.

Överbelastningsangrepp, eller DDoS-angrepp (Distributed Denial of Service), kan orsaka betydande störningar på en webbplats eller onlinetjänst genom att den utsätts för en överdriven mängd trafik. Olika typer av DDoS-angrepp slår mot olika nivåer i den drabbade verksamhetens nätverk. Det finns inte någon enskild lösning som kan skydda mot alla typer av överbelastningsangrepp. En kombination av flera tillvägagångssätt behöver implementeras, samtidigt som det är viktigt att regelbundet granska och uppdatera dessa åtgärder för att följa angreppsmetodernas utveckling. Se över konfigurationer av verksamhetens it-system som är kopplade mot internet.

Säkerställ att verksamheten har rutiner för hur ni ska agera om ni drabbas av överbelastningsangrepp och genomför övningar. Identifiera vilka system och tjänster som är mest kritiska för att underlätta prioritering under pågående angrepp.

En god dialog med verksamhetens internetleverantör (ISP) är viktig, både i det förebyggande arbetet och vid hantering av ett pågående angrepp.

Det finns flera tillvägagångssätt som kan användas för att mildra effekterna av ett överbelastningsangrepp:

  1. Använd skyddstjänster mot överbelastningsangrepp: Många ISP:er erbjuder skyddstjänster som kan absorbera och filtrera den inkommande trafiken och endast dirigera legitim trafik till din server. Alternativt kan ett Content Delivery Network (CDN) användas för att skydda sin webbserver.

  2. Aktivera hastighetsbegränsning: Detta innebär att sätta en gräns för antalet förfrågningar som en användare kan göra till din webbplats inom en given tidsperiod. Detta kan hjälpa till att förhindra att din server överväldigas av överdriven trafik.

  3. Använd trafikfiltrering: Implementera filter för att blockera trafik från kända skadliga ip-adresser eller trafik som inte uppfyller vissa kriterier (bedöm om exempelvis blockering av trafik från utlandet kan vara ett alternativ). En web application firewall (WAF) kan nyttjas för att hantera överbelastningsangrepp som riktar in sig på applikationslagret. Tillgången till loggar är viktigt för att kunna avgöra vilken typ av angrepp eller vilka system som drabbats. CERT-SE tar gärna emot utdrag från era loggar om ni ser något misstänkt, mejla då till [email protected].

  4. Ha koll på helheten: Ett överbelastningsangrepp kan ibland vara ett sätt att styra verksamhetens uppmärksamhet och resurser bort från andra typer av angrepp. Det är därför viktigt att säkerställa övervakning av händelser i hela nätverksmiljön för att upptäcka och hantera sådana försök.

  5. Uppdatera regelbundet: Håll all programvara och säkerhetsåtgärder uppdaterade för att säkerställa att de kan försvara sig mot de senaste metoderna för överbelastningsangrepp.

Mer information och rekommendationer för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Uppdatera sårbara system:
https://cert.se/nyckelord/Sarbarhet/

Se över cyberhygienen:
https://www.cert.se/2022/02/cert-se-uppmanar-organisationer-att-skarpa-uppmarksamheten

Systematiskt informationssäkerhetsarbete:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt-informationssakerhetsarbete/

Stöd för uppföljning och förbättring av informationssäkerhetsarbetet:
https://www.msb.se/infosakkollen

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.