Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kritisk sårbarhet Citrix Secure Access för Ubuntu

Citrix har publicerat säkerhetsuppdateringar som hanterar sårbarheter i Secure Access client för Ubuntu, vilken är kritisk med CVSS-klassificering 9.6 av 10 [1], samt för Windows [2].

CVE-2023-24492, som påverkar Citrix Secure Access client för Ubuntu (tidigare Citrix Gateway VPN client för Ubuntu) är en sårbarhet vilken kan utnyttjas av en fjärrangripare som lyckas övertyga en mottagaren att öppna en skadlig länk för att sedan acceptera ytterligare uppmaningar.

CVE-2023-24491, som påverkar Citrix Secure Access client för Windows, är en sårbarhet vilken kan utnyttjas av en angripare med åtkomst till en sårbar klient med standardanvändarkonto för att utöka rättigheter till NT AuthoritySystem.

Påverkade produkter

Ubuntu
Citrix ADC och Gateway, versioner före 23.5.2

Windows
Citrix ADC och Gateway, versions före 23.5.1.3

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast uppdatera sårbara produkter enligt tillverkarens rekommendationer.

Källor

[1] https://support.citrix.com/article/CTX564169/citrix-secure-access-client-for-ubuntu-security-bulletin-for-cve202324492
[2] https://support.citrix.com/article/CTX561480/citrix-secure-access-client-for-windows-security-bulletin-for-cve202324491

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.