Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Säkerhetsbrist rättad i OpenSSH

OpenSSH har åtgärdat sårbarheten CVE-2023-38408 som tillåter fjärrkörning av kod (RCE) via vidarebefordrad SSH-agent.

Under vissa förutsättningar kan en angripare tillåtas köra kod via en vidarebefordrad SSH-agent med hjälp av funktionaliteten för PKCS#11. Problemet upptäcktes av Qualys Security Advisory team[1].

Att kunna lagra nycklar i SSH-agenten gör att användaren slipper upprepa sin lösenfras för varje server hen loggar in i. Samma sak gäller naturligtvis för skriptkörning. Sårbarheten ligger i att en angripare med tillgång till den server som användaren loggar in i, med hjälp av en vidarebefordran av SSH-agenten, kan ladda i och ur programbibliotek från /usr/lib* på användarens dator. För lyckat utnyttjande måste specifika programbibliotek finnas på nämnda kataloger. Dessutom måste SSH-agenten vara kompilerad med ENABLE_PKCS11, vilket också är det vanligaste.

En teknisk beskrivning av problemet ges av Qualsys[2].

Koncepttest (PoC) för utnyttjande av sårbarheten till fjärrkörning av kod finns tillgängligt. Vid tiden för publicering känner vi inte till att sårbarheten utnyttjas aktivt men utesluter inte att så kommer ske.

Påverkade produkter

OpenSSH tidigare än 9.3p2
Sårbarheten påverkar system där SSH-agenten används med vidarebefordran aktiverad (option -A)[3].

Rekommendationer

Det innebär alltid en risk att använda SSH-agenter konfigurerade för vidarebefordran varför sådan användning avråds.
Systemadministratörer bör snarast se över sina OpenSSH-konfigurationer och vid behov åtgärda dessa. System som misstänks ha varit exponerade före åtgärdandet bör undersökas efter spår på utnyttjande. Skulle sådana spår av utnyttjande upptäckas måste källan där angriparen redan har fotfäste efterforskas.

Försäkra er om att ni använder OpenSSH 9.3p2 eller senare version, i annat fall uppgradera snarast.

Källor

[1] https://vulcan.io/blog/how-to-fix-cve-2023-38408-in-openssh/
[2] https://www.qualys.com/2023/07/19/cve-2023-38408/rce-openssh-forwarded-ssh-agent.txt
[3] https://man.openbsd.org/ssh.1

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.