Secuureit IT Säkerhet

AKTUELLA meddelanden

SecuureIT hjälper samhälle, företag och organisationer att säkra upp system, Internet och kommunikation inför framtida och nutida hot. Vi verkar för frihet, transparens och säkerhet. Vi hämtar våra viktiga säkerhetsmeddelanden från CERT-SE.

Om CERT-SE
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Microsofts månatliga säkerhetsuppdateringar för augusti 2023

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för augusti månad. Uppdateringen rättar 74 sårbarheter varav sex anses kritiska. [1]

Microsoft varnar för att två av sårbarheterna som adresseras i uppdateringen har utnyttjats som nolldagssårbarheter. En av dessa är en så kallad Office Defence in Depth-uppdatering som förhindrar att angripare utnyttjar en sårbarhet (CVE-2023-36884) som rättades i juli. Sårbarheten gör det möjligt för en angripare att med hjälp av specialutformade Microsoft Office-dokument att kringgå säkerhetsfunktionen Mark of the Web i Windows och på så sätt lura användaren att öppna filer med skadlig kod utan att få en säkerhetsvarning. Den andra är en sårbarhet (CVE-2023-38180) i ASP .NET som kan utnyttjas för överbelastningsangrepp mot .NET-applikationer och Visual Studio. [2,3]

Utöver dessa rättas sex kritiska sårbarheter i Microsoft Outlook, Microsoft Teams samt i operativsystemfunktionen Microsoft Message Queuing som gör det möjligt att fjärrköra skadlig kod på sårbara system.

En av de sex sårbarheter som rättats i Microsoft Exchange Server har av Microsoft bedömts som viktig (important) trots att den får CVSS-klassningen 9,8 (CVE-2023-21709). Skälet som Microsoft anger är att framgångsrika angrepp är mindre sannolika då de förutsätter så kallade brute force-angrepp.

Påverkade produkter

För en komplett lista över produkter som uppdateras denna månad, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna, samt att i övrigt följa Microsofts rekommendationer.

Källor

[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-Aug
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/ADV230003
[3] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-38180

Se över ert skydd. Anlita en säkerhetsexpert och sätt in en framtidssäker åtgärdsplan med ett aktivt skydd.

Vi är ett säkerhetsföretag baserat i Stockholm, Sverige. Vi har arbetat med säkerhet på Internet i två decennier. Vårt fokus har varit Open Source och är än idag. Vi arbetar dock dagligen även med slutna system. 

Varje sekund stoppar vi desinformation, virus, maleware, intrång, attacker. Många av våra säkerhetssystem avvärjer även fientligt hot med hjälp av AI.

Våra säkerhetsexperter besitter en enorm erfarenhet och har ett extremt stort kontaktnät inom IT-säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är även med i flertal Bug Bounty program för att säkra olika system.

Anlita oss

Förebyggande arbete innan det händer

01

Se över skydd

Anlita säkerhetsexperter för att se över era system, web, mailsäkerhet och rutiner. Våra experter hjälper er snabbt hitta era största sårbarheter.

02

Åtgärdsplan

Om ni anlitat någon av våra säkerhetsexperter kommer ni få en åtgärdsplan som hjälper er att prioritera säkerheten och välja direkta aktiva åtgärder.

03

Aktivt Skydd

Ett aktivt skydd kan exempelvis bestå av nya säkerhetsrutiner, backupsäkerhetslösningar och ett aktivt DNS-skydd för web och mail och enheter.

Skaffa aktivt skydd

Libary

Internet Skydd

Vi skyddar Internets uppslagsverk som ger människor och maskiner läsbara förståeliga adresser. DNS-skydd.

Antihack web IT DNS

Anti Hack

Vi skyddar aktivt er nuvarande system men vi kan även hitta sårbarheter i aktuell kod. Alla system byggar idag på logisk kod.

Data protection

IT System

Aktiva vakter och snabb respons och insatta åtgärder när det behövs. Viktigaste arbetet är förebyggande innan något händer.

Vi arbetar för ett säkert samhälle

Våra IT-systemen är skapade av oss människor och alla system har därav sårbarheter.

Secuureit finns här för att ge säkerhet i vardagen, men även vid hjälp då något inträffat. Vi hjälper till att säkra kommunikationen men även att aktivt säkra system centralt och på enhetsnivå från fientliga angrepp.